Hitta dolda fel med en elbesiktning

14 oktober 2019 admin

Alla är inte medvetna om att elfel är en av de vanligaste orsakerna till bränder. Det är alltid innehavaren av en installation som är ansvarig. Med andra ord är det du som exempelvis villaägare som bär ansvaret för att elinstallationer fungerar och är utan fel. 

 

Vid husköp bör man alltid låta utföra en elbesiktning. I gamla hus kan ledningar och annat som ingår i installationen vara lika gamla. Men även i nya hus kan det dölja sig fel då det tyvärr förekommer byggfusk. En elbesiktning skall alltid utföras av en fackman med rätt behörighet. För att kontrollera behörigheter kan man rådfråga Brandskyddsföreningen.

 

 

Vad görs vid en elbesiktning

 

Vid en kontroll, eller besiktning, av en befintlig anläggning görs en grundlig genomgång av de installationer som finns. Ett protokoll upprättas och en särskild åtgärdslista kan ingå. I den framgår vad som måste åtgärdas. I regel ingår inte elbesiktning i en vanlig husbesiktning. 

 

Vid husköp är det också viktigt att som köpare försäkra sig om att också senare installationer, exempelvis infälld belysning och golvvärme, är utförda fackmannamässigt. Reglerna för dolda fel i elinstallationer är de samma som i övrigt omtalas i lagen. Att göra en elbesiktning kan förebygga stora skador på såväl liv som egendom. Som ansvarig är det tryggt att ha koll.

 

Fackmannamässigt med rätt behörigheter

 

Ett företag som bland annat utför elbesiktning i Stockholm är Nordström el, https://www.nordstromel.se/. De arbetar med ett uttalat mål om kundfokus och säkerhet i alla sina åtaganden. Installationer, kontroller och besiktningar, kontorsanpassningar och arbeten i våtutrymmen är exempel på tjänster. 

 

Med hela Storstockholm som arbetsfält utför de dagligen allt från servicejobb till kompletta elinstallationer vid nyproduktion. Alla utförda arbeten kontrolleras avseende funktionalitet och säkerhet. Med en tydlig prissättning undviks överraskningar. Att anlita en firma som arbetar fackmannamässigt och har rätt behörigheter gör att alla kan sova gott om natten.

Fler nyheter