Akustikmätningar hjälper din ljudmiljö

15 oktober 2019 admin

Ljudmiljö är både det informativa och det störande ljudet omkring oss. En bra ljudmiljö påverkar oss positivt och minimerar symptom som huvudvärk, trötthet och onödiga påfrestningar på rösten. Det finns många enkla knep för att förbättra din ljudmiljö. Placera kopieringsmaskiner och andra apparater som ger ifrån sig ett lågfrekvent surr i eget rum. Stäng av vibration på telefoner eller gör tvärtom, stäng av ljudet och behåll bara vibration. Tyg är en mycket bra ljudabsorbent. Långa gardiner och vepor på väggarna kan hjälpa till att kontrollera efterklangstiden i ett rum. Även inredning som möbler och hyllor kan hjälpa till att dämpa alla oönskade ljud. 

 

 

Akustik och ljudmiljö

 

Det som är svårare att påverka är surr från ventilation, hårt trafikerat gata eller aktivitet från angränsande rum. Rent byggnadstekniskt ska byggnaden vara rätt isolerad, både mot inre och yttre. Dit räknas även isolering i tak och golv. Det är allt ifrån det lilla ticket från klockan till luftspalten i trossbotten som påverkar akustiken och ljudmiljön. Lika viktigt är det att tänka på att lokalen är anpassad till aktiviteten som ska pågå där. Akustiken förstärker eller dämpar ljudet som uppstår. Det handlar om efterklangstid och kvardröjande ekon.

 

Det finns hjälp att få 

 

En grov uppskattning av ljudnivån kan du göra själv. Att du hör vad som sägs och att det känns lätt att prata i lokalen. Ljud från ventilation, trafik och angränsande rum. Att lokalen är anpassad efter aktiviteten i den, till exempel beroende på hur många som ska vistas i lokalen.  Men att nå längre än så är svårt, nästan omöjligt för en lekman, här krävs det expertkunskaper. Akustikmätningar i Skåne har lyssningserfarenhet och kan göra de mätningar som krävs för att få till en bra ljudmiljö

 

Ljudmiljö är en arbetsmiljöfråga. Personer som vistas och arbetar i en anpassad lokal orkar mer och mår bättre.

Fler nyheter